ข่าว

นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าพบ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อมอบกระเช้าและแนะนำตัว ที่ห้องทำงาน ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top