ข่าว

อธิการบดี ม.รังสิต มอบโอวาทก่อนเข้าไปรับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มอบโอวาทก่อนเข้าไปรับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านได้อวยพรแสดงความยินดี และชี้แนะในการปฏิบัติงาน ขอให้เป็นสมาคมกีฬาเป็นต้นแบบที่ดีงามแห่งแรกของชาติ และเป็นแบบอย่างสู่สังคมธรรมาธิปไตย ทำเพื่อส่วนรวมและเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top