ข่าว

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านระบบ zoom ของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top