ข่าว

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย ที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน Ju-Jitsu Asian Championship 2021

ทางสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย
และนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยทุกคนขอขอบคุณ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
คุณปรีชา ลาลุน

หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
คุณอัครพร พึ่งพร

ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

และร้านอาหาร simsim restaurant👏🏻
ที่มาต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย
ที่เดินทางกลับจากการแข่งขัน Ju-Jitsu Asian Championship 2021
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top