ข่าว

ชาญชัย สุขสุวรรณ์ มอบชุดและอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬายูยิตสูให้กับเด็กๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมกีฬายูยิตสูฯ มอบชุดและอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬายูยิตสูให้กับเด็กๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม หนึ่งในพันธกิจหลักของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย “ความรับผิดชอบต่อสังคม คือการคงไว้ซึ่งความยั่งยืน และรู้จักการให้และการแบ่งปัน มอบโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน เพื่อเป็นรากฐานแก่นแท้ในการเจริญเติบโตควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมอีกด้วย”

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top