ข่าว

นายกสมาคมกีฬายูยิตสูฯ เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าให้กับ ดร. ก้องศักดิ์ ยอดมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เข้าพบพร้อมมอบกระเช้าให้กับ ดร. ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา  ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top