ข่าว

ประกาศโครงการอบรมผู้ฝึกสอน Class C

**ประกาศโครงการอบรมผู้ฝึกสอน Class C**

การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยจัด โครงการอบรมผู้ฝึกสอนยูยิตสู Class C

อบรมวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมคูณ แบริ่ง
Kuun Hotel Sukhumvit
998 หมู่ที่ 10 ซอย แบริ่ง 34 ถนน สุขุมวิท 107 Samrong Nuea, อำเภอ เมืองสมุทรปราการ Samut Prakan 10270
02 743 2844
https://goo.gl/maps/nk8cjJEbuSEH8NUF6

***ผู้เข้าอบรมมีที่พักพร้อมอาหาร3มื้อ***

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1 เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายูยิสสู ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ฝึกสอน กีฬา สามารถประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนนักกีฬาและผู้รับบริการตามชนิดกีฬาที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
2. เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายูยิสสู ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับชนิดกีฬายูยิสสู สามารถฝึกสอนและการบริหารจัดการกีฬาให้ประสบความสำเร็จต่อไป
3. เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ฝึกสอนกีฬายูยิสสู ของประเทศให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนกีฬา และจรรยาบรรณแห่งผู้ฝึกสอนกีฬา ที่กำหนดไว้ใน พรบ. ส่งเสริมมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม *กรณีที่ผู้สมัครมากกว่า 40 คนจะพิจารณาผู้เข้าอบรมตามคุณสมบัติ *
1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่จบปริญญาตรีด้านพลศึกษา ครูสอนพละศึกษา เหรอเป็นครูที่สอนด้านศิลปะการต่อสู้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีคุณวุฒิสายดำของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยหรือเล่นกีฬาการต่อสู้อย่างน้อย 6 ปี ขึ้นไปอ้างอิงเอกสารใบรับรองจากกีฬานั้นๆ หรือเป็นบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษา
4.สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ชมรม เหรอสโมสรกีฬาศิลปะการต่อสู้
5. ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม

***สมัคร***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรมผู้ฝึกสอน Class C
กรุ๊ปที่ 1 จำนวน 50 คน
อบรมวันที่ 1-5 สิงหาคม 2563
ณ โรมคูณ สุขุมวิท

Kuun Hotel Sukhumvit
998 หมู่ที่ 10 ซอย แบริ่ง 34 ถนน สุขุมวิท 107 Samrong Nuea, อำเภอ เมืองสมุทรปราการ Samut Prakan 10270
02 743 2844
https://goo.gl/maps/D6K5684V6ZiStqKM7

***กรุ๊ปที่ 1 กรุณากรอกข้อมูล***
https://docs.google.com/…/1qJOfvHS1GLnL9zSib5OvB9q8MXm…/edit

กรุ๊ปที่ 2 จำนวน 40 คน
อบรมวันที่ 8-12 สิงหาคม 2563
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต
Lak Hok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani 12000
https://goo.gl/maps/dCUMFV3ntsA4Eojk6

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top