ข่าว

พร้อมมาก สนามพร้อม เจ้าหน้าที่พร้อม กรรมการพร้อม..นักกีฬาพร้อมไหม!!

4 ก.ย. 63 / มหกรรมคัดนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อลงสู้ศึก การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 ค.ศ.2021 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้

วันที่ 5 กันยายน 2563 คัดตัว Newaza
ชั่งน้ำหนักเวลา 07.00-08.00
เริ่มทำการแข่งขัน 09.00

วันที่ 6 กันยายน 2563 คัดตัว Fighting
ชั่งน้ำหนักเวลา 07.00-08.00
เริ่มทำการแข่งขัน 09.00

นักกีฬาที่มาคัดตัวทีมชาติ โปรดให้เตรียมเอกสารหลักฐาน
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.เอกสารยื่นยันรายการแข่งขัน ตามประกาศข้อ 5
***. 5.1 กีฬาเยาวชนแห่งขาติ 2562
5.2 ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2562
5.3 กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2563
5.4 เป็นนักกีฬาทีมชาติ Asias Games / Asian Beach / Asian indoor / Sea Games / World Championship /Asian Championship

ยื่นเอกสารก่อนชั่งน้ำหนัก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top