ข่าว

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับชมรมกีฬายูยิตสู จ.จันทบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับมอบอุปกรณ์ให้กับ ชมรมกีฬายูยิตสูจังหวัดจันทบุรี


#jujitsuthai

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top