ข่าว

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักกีฬายูยิตสู ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬายูยิตสูเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาเข้าสู่ในระดับทีมชาติอีกต่อไป

#ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม

#jujitsuthai

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top