ข่าว

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ยูยิตสู ระดับพื้นฐาน ณ สมาคมกีฬาแห่งจ.ชลบุรี

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ยูยิตสู ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบรมในวันที่ 7 – 11 กันยายน 2563

โดยสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายเอกรินทร์ ทองมา กรรมการ /ประธานเทคนิค เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top