ข่าว

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “ทุนนักกีฬา” ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “ทุนนักกีฬา” ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

นางสาว นุชนาฎ สิงห์ฉลาด

นางสาว ธดาพร สาแก้ว

นาวสาว นนลณีย์ อุกฤษฏ์สิริ

นาย ฐิติวัสส์ ทีงาม

นาย ธรรม์ธร แจ้งสว่าง

นางสาว​ กนกพร​ จันทะวาลย์

นาย นวพล ก่อการุณย์พงศ์

นาย กุลกร พูลชื่น

นางสาว ปัญจภัค ปานเพ็ชร์

นางสาว ดอลรีน ศรัญญา มารีย์ เดอ โรเก

นาย นันทพงษ์ จารุสัจจานันท์

นาย ศิวกร แก้ววีด

นางสาว ชมพูนุช เพ็ชรสวัสดิ์

นางสาว ธารา บริสุทธิ์

นาย ธนภัทร เดชหาญ

นาย คฑาทอง บำรุงพรไพศาล

นาย สรวิชญ์ เลิศคาลี

นาย อดิเรก เดชะมา

นาย ธนกร บุญศิวัช

นางสาว ดวงกมล ใจหลวง

นาย เสกสรรค์ จันทร์แก้ว

นางสาว ณัฐณา บุญยืน

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “ทุนนักกีฬา” ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอให้นักกีฬาทุกๆท่านตั้งใจฝึกซ้อม และศึกษาเล่าเรียนต่อไปนะครับ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย คอยเป็นกำลังใจให้นะครับ

************************************

ฝากติดตามและกดกระดิ่งเเจ้งเตือนกันนะครับ
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPGiiKXY9ZDxUWilJDFzIOg
facebook : https://www.facebook.com/jjatofficial/
twitter : https://twitter.com/jitsu_thai
tiktok : https://www.tiktok.com/@jujitsuthai

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top