ข่าว

สมาคมฯ ประชุมคกก.บห. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมกีฬายูยิตสูฯ แผนงานดำเนินงาน งบประมาณ รวมไปถึงกฎระเบียบการรับสมาชิกใหม่ การจัดอบรมและผู้ฝึกสอน แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสูฯ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

การประชุมครั้งนี้นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา ม.รังสิต และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด อุปนายกฯคนที่ 2,ร้อยตำรวจโท ปฐม เลิศทวีวิทย์ อุปนายกฯคนที่ 3,ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม เลขาธิการ นายเอกรินทร์ ทองมา ประธานเทคนิค/กรรมการ,นาวาอากาศโท พิทักษ์ คำปิตะ กรรมการ,นายสิทธิชัย ลางคุลานนท์ กรรมการ,นายคมฤทธิ์ หาญเบญจพงศ์ กรรมการ,นางสาววศศกร เจนการรุ่งเรือน กรรมการ

สำหรับ การจัดแข่งขันกีฬายูยิตสู และข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook : ju – jitsu thai

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top