ข่าว

สัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับสายดำชั้น 5

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย โดย ผ.ศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับสายดำชั้น 5 ของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬายูยิตสูไปสู่สโมสรสมาชิกทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกกีฬายูยิตสู อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิตโดยมี อ. พิษณุ กุศลวงศ์ ทีปรึกษาสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาเป็นประธานการสัมมนา

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้สามารถสอบเลื่อนชั้นวิทยฐานะของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยมีทั้งสิ้น 6 ท่าน

1. อ. พิทักษ์ คำปิตะ

2.อ.บดินทร์ ปัญจบุตร

3.อ.ทวีวัฒน์ ของสิริวัฒนกุล

4.อ.เอกรินทร์ ทองมา

5.อ.คำรณ วงศ์สวรรค์

6.อ.วุฒิไกร ศรีโสภาพ

สมาคมมีความต้องการเผยแพร่และพัฒนากีฬายูยิตสูให้แพร่หลายโดยจะมีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนสำหรับผู้ที่สนใจติดตามเพจ JU – JITSU THAI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top