ข่าว

ส.กีฬายูยิตสูฯ ขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด

สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศตรี เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด อุปนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย  เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศโท)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/218/T_0001.PDF?fbclid=IwAR2m3KBpMU-zs-5sKAp_0VtKvxrYAU8ElqSPb6gPdQt0BEidK-XHp4gRbnI

************************************

ฝากติดตามและกดกระดิ่งเเจ้งเตือนกันนะครับ
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPGiiKXY9ZDxUWilJDFzIOg
facebook : https://www.facebook.com/jjatofficial/
twitter : https://twitter.com/jitsu_thai
tiktok : https://www.tiktok.com/@jujitsuthai

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top