ข่าว

โครงการจัดอบรมการป้องกันตัวเบื้องต้น โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ออกปฏิบัติการให้ความรู้กับ โรงพยาบาลรามาธิบดีใน”โครงการจัดอบรมการป้องกันตัวเบื้องต้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 40 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”

ขอขอบคุณผู้สนับหลักอย่างเป็นทางการ

– มหาวิทยาลัยรังสิต

– การกีฬาแห่งประเทศไทย

– กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

– DECATHLON THAILAND

– KELA

– Bankkok Bank

– Salming

– proflex whey protein

– Jele

#jujitsuthai

#saveบุคลากรทางการแพทย์

#โรงพยาบาลรามาธิบดี

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top