ข่าว

DAY 3 ” 6th Ju-Jitsu Asian Championship “

📍DAY 3
” 6th Ju-Jitsu Asian Championship “

ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
🇹🇭ประเทศไทยคว้าชัยได้ถึง🇹🇭
🥇9 เหรียญทอง 🥈8 เหรียญเงิน 🥉3 เหรียญทองแดง 🏆1 ถ้วยรางวัลรวม
Fighting System
นางสาวธดาพร สาแก้ว
1 เหรียญเงิน ประเภท FIGHTING FEMALE รุ่นน้ำหนัก -45 kg.

นางสาวณัฐชยา สุกัน
1 เหรียญทอง ประเภท FIGHTING FEMALE รุ่นน้ำหนัก -48 kg.

นางสาวเบญญาทิพย์ พุ่มทอง
1 เหรียญทอง
นางสาวรัตนาภรณ์ ธาตุทอง
1 เหรียญเงินประเภท FIGHTING FEMALE รุ่นน้ำหนัก -52 kg.

นางสาวนุชนาฎ สิงห์ฉลาด
1 เหรียญทอง ประเภท FIGHTING FEMALE รุ่นน้ำหนัก -57 kg.

นางสาวอรภา เสนาธรรม
1 เหรียญทอง FIGHTING FEMALE รุ่นน้ำหนัก -63 kg.

นางสาวอรอนงค์ แสงศิริโชค
1 เหรียญเงิน
นางสาวฐิตาภา จันทร์สุกปลั่ง
1 เหรียญทองแดง ประเภท FIGHTING FEMALE รุ่นน้ำหนัก -70 kg.

THANAPAT DETHARN
1 เหรียญทองแดง ประเภท FIGHTING MALE รุ่นน้ำหนัก -56 kg.

นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง
1 เหรียญทอง ประเภท FIGHTING MALE รุ่นน้ำหนัก -62 kg.

นายรชต งามอยู่
1 เหรียญทองแดง ประเภท FIGHTING MALE รุ่นน้ำหนัก -69 kg.

นายบรรพต เลิศไธสง
1 เหรียญเงิน ประเภท FIGHTING MALE รุ่นน้ำหนัก -77 kg.

นายชาญวิทย์ อุ่นใจ
1 เหรียญทอง ประเภท FIGHTING MALE รุ่นน้ำหนัก -85 kg.

นายสุขณธี สุนทรา
1 เหรียญเงิน ประเภท FIGHTING MALE รุ่นน้ำหนัก -94 kg.
________________________________________________

✨ประเภท DUO SHOW MEN
1 เหรียญทอง
นายชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี,นายวารุฒ เนตรพงษ์

1 เหรียญเงินนายวราวุฒิ แสงศรีเรือง,นายภานุวัฒน์ ดียะตาม

✨ประเภท DUO SHOW MIXED
1 เหรียญทองนาย
วราวุฒิ แสงศรีเรือง,นางสาว ลลิตา ยืนนาน

1 เหรียญเงิน
พ.อ.อ.รัชราช ยิ้มพราย,จ.อ.อารีวรรณ จันทร์ศรี

✨ประเภท DUO SHOW WOMEN
1 เหรียญทอง
จ.ต.หญิง สุภวดี แก้วสระแสน,จ.อ.หญิง กุลสตรี คำสร้อย

1 เหรียญเงิน
นางสาว ลลิตา ยืนนาน,นางสาว ชวิศา ชูขุนทองเจริญ

📌และรวมการแข่งขันทั้ง 3 วัน ตอนนี้ประเทศไทยรวมเหรียญรางวัลได้ถึง 👏🏻
🥇10 เหรียญทอง 🥈9 เหรียญเงิน 🥉8 เหรียญทองแดง

💖💖ช่วยส่งกำลังใจเชียร์ให้กับนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย ในวันสุดท้าย!!!! 💖💖
‼️ได้ที่ช่องทางการ live สดจาก YouTube : Ju-Jitsu Interminational Federationhttps://youtube.com/c/JuJitsuInternationalFederation

************************************

ฝากติดตามและกดกระดิ่งเเจ้งเตือนกันนะครับ
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPGiiKXY9ZDxUWilJDFzIOg
facebook : https://www.facebook.com/jjatofficial/
Instagram : https://www.instagram.com/jujitsu_thai/
tiktok : https://www.tiktok.com/@jujitsuthai

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top