ข่าว

DAY 4″ 6th Ju-Jitsu Asian Championship”

🔥🔥 DAY 4 🔥🔥 ” 6th Ju-Jitsu Asian Championship “
ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน 🇧🇭🇹🇭
📍วันสุดท้ายของการแข่งขันยูยิตสูชิงแชมป์เอเชีย

ประเภท Full Contact และ DUO Classic🇹🇭ประเทศไทยคว้าชัยไปได้ถึง
🥇 7 เหรียญทอง 🥈 7 เหรียญเงิน 🥉 2 เหรียญทองแดง
✅และรวมเหรียญทั้ง 4 วัน 🎊🥇17 เหรียญทอง 🥈16 เหรียญเงิน 🥉10 เหรียญทองแดง👏🏻ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนครับ🇹🇭

นางสาวธดาพร สาแก้ว
1 เหรียญเงิน ประเภท CONTACT JU-JITSU FEMALE -45 KG

นางสาวณัฐชยา สุกัน
1 เหรียญทอง ประเภท CONTACT JU-JITSU FEMALE -48 KG

นางสาวรัตนาภรณ์ ธาตุทอง
1 เหรียญเงิน
นางสาวเบญญาทิพย์ พุ่มทอง
1 เหรียญทองแดงCONTACT JU-JITSU FEMALE -52 KG

นางสาวนุชนาฎ สิงห์ฉลาด
1 เหรียญทอง ประเภท CONTACT JU-JITSU FEMALE -57 KG

นางสาวอรภา เสนาธรรม
1 เหรียญเงิน ประเภท CONTACT JU-JITSU FEMALE -63 KG

นางสาวฐิตาภา จันทร์สุกปลั่ง
1 เหรียญทอง
นางสาวอรอนงค์ แสงศิริโชค
1 เหรียญเงินCONTACT JU-JITSU FEMALE -70 KG

นายคมกริช เขียดนิน
1 เหรียญทองแดง ประเภท CONTACT JU-JITSU MALE -56 KG

นายบรรพต เลิศไธสง
1 เหรียญทอง ประเภท CONTACT JU-JITSU MALE -77 KG
___________________________________________

✨DUO Classic Men
1 เหรียญทอง
นายวราวุฒิ แสงศรีเรือง
นายภานุวัฒน์ ดียะตาม

1 เหรียญเงิน
นายชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี
นายวารุฒ เนตรพงษ์

✨DUO Classic Women
1 เหรียญทอง
นางสาว ลลิตา ยืนนาน
นางสาว ชวิศา ชูขุนทองเจริญ

1 เหรียญเงิน
จ.ต.หญิง สุภวดี แก้วสระแสน
จ.อ.หญิง กุลสตรี คำสร้อย

✨DUO Classic Mixed
1 เหรียญทอง
นาย วราวุฒิ แสงศรีเรือง
นางสาว ลลิตา ยืนนาน

1 เหรียญเงิน
พ.อ.อ.รัชราช ยิ้มพราย
จ.อ.อารีวรรณ จันทร์ศรี

ฝากติดตามและกดกระดิ่งเเจ้งเตือนกันนะครับ
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPGiiKXY9ZDxUWilJDFzIOg
facebook : https://www.facebook.com/jjatofficial/
Instagram : https://www.instagram.com/jujitsu_thai/
tiktok : https://www.tiktok.com/@jujitsuthai

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top