รายการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

>> รายการแข่งขันยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 <<
13-15 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัย รังสิต

กำหนดการแข่งขัน :
13 พฤศจิกายน 2563
เวลา 16.00-18.00 น.
ชั่งน้ำหนักประเภท Newaza / No gi

14 พฤศจิกายน 2563
เวลา 06.30-08.00 น.
ชั่งน้ำหนักประเภท Newaza / No gi
เวลา 09.00 น.
เริ่มทำการแข่งขัน Newaza / No gi
เวลา 16.00-18.00 น.
ชั่งน้ำหนักประเภท Fighting / Contact

15 พฤศจิกายน 2563
เวลา 06.30-08.00 น.
ชั่งน้ำหนักประเภท Fighting / Contact
เวลา 09.00 น.
เริ่มทำการแข่งขัน Fighting / Contact /Duo System

ระเบียบการแข่งขัน
>>> Download <<<

Date

13 - 15 Nov
Expired!

Time

All Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 ju-jitsu thai

To Top